MP3 - Passion & Easter

Passion

Overveen - R.K. Kerk

Bede bij het Kruis Feike Asma1986 4'02
Halleluja, lofgezongen Feike Asma1989 5'12
Herzlich tut mich verlanden Sigfrid Karg-Elert1989 3'54
Het Kruis Feike Asma1986 3'24
Ick wil mij gaen vertroosten Jacob Bijster1989 10'04
Jezus leven van mijn levenFeike Asma19984'27
Lam Gods dat zo onschuldig Jan J. van den Berg1989 2'17
O Gij die onze schuld woudt boeten Feike Asma1985 3'30
O God'lijk lam onschuldig Jan Zwart1997 2'20
O Mensch, bewein' dem SŁnde gross ( BWV 622 ) Johann Sebastian Bach1989 5'20
O Welt, ich muss dich lassen Johan Albert van van Eyken1992 2'34
O Welt, ich muss dich lassen Sigfrid Karg-Elert1989 2'02
Psalm 22 "Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij" Jan Zwart1992 4'18
Psalm 51 "Gen‚, o God, gen‚, hoor mijn gebed" Jan Zwart1989 4'32
U, heilig Godslam, loven wij Feike Asma1997 3'13

Easter

Overveen - R.K. Kerk

Christus heeft overwonnen Feike Asma1987 4'42
Daar juicht een toon daar klinkt een stem Jan Zwart1998 7'27
De zon schijnt in mijn ziel vandaag Piet van Egmond1992 3'27
God enkel licht Feike  Asma1998 3'29
Jesus unser Trost und Leben Jan  J. van den Berg1986 1'51
Jezus leeft en wij met  Hem Feike Asma1991 6'01
Jezus leeft en wij met Hem (koraal) Feike Asma1989 2'16
Komt knielen wij  voor Jezus samen Jan  Zwart1987 2'53
O zegt het allen dat Hij leeft Feike Asma1991 3'02
Plechtig zwijgen, zoete vrede Feike Asma1997 2'56
Psalm 118 "Laat ieder 's Heren goedheid loven" Jan Zwart1986 5'09
Staakt Uw rouwen Magdalena Jan J. van den Berg1989 2'25
U bid ik aan, o macht der liefde Jan Zwart1998 2'28
Wees gegroet Gij eersteling der dagen Feike Asma1997 3'44


knop